Преглед

 Extended Examination

Подробният ортодонтски преглед

в клиника Ортосмайл включва:

  • рентгенови снимки
  • клинични снимки
  • взимане отпечатъци
  • 3D-scan
     

    След прегледа, анализираме всички данни и поставяме диагноза.

Запишете час за преглед при ортодонт в клиника Ортосмайл

чрез контактната форма: 

 

 

 

 


Security code: