Какво е ортодонт?

Ортодонтът е лекар, завършил обща дентална медицина и след това, специализирал 4 години следдипломно обучение по Oртодонтия (дял от Денталната медицина, който се занимава с неправилно подредените зъби в захапката).