Кое е най-удобното ортодонтско лечение до сега?

Години наред съществуваше традиционно мислене, че е необходимо прилагане на големи сили за наместване на зъбите, като се вземе предвид това, което пациентът може да понесе. Създавайки новата система Damon от високотехнологични брекети и дъги, вече могат да се приложат много по-леки и естествени сили за наместване на зъбите, и то със скорост, която никога преди не е наблюдавана в областта на ортодонтията. Това означава по-малък натиск върху зъбите за по-удобно лечение.